1. Home
  2. Login
  3. View Basket
  4. Checkout

Peterson Ashford Series Pipes

Peterson Ashford Pipe No 1

Peterson Ashford Pipe No 1


Price: 96.50

Length 150mm
Bowl Diameter 20mm


Peterson Ashford Pipe No 11

Peterson Ashford Pipe No 11


Price: 96.50


Peterson Ashford Pipe No 13

Peterson Ashford Pipe No 13


Price: 96.50


Peterson Ashford Pipe - XL14

Peterson Ashford Pipe - XL14


Price: 96.50

Length 165mm
Bowl Diameter 20mm


Peterson AsHford Pipe No 17

Peterson AsHford Pipe No 17


Price: 96.50


Peterson Ashford Pipe - No 69

Peterson Ashford Pipe - No 69


Price: 96.50

Length 145mm
Bowl Diameter 21mm


Peterson Ashford Pipe - No 87

Peterson Ashford Pipe - No 87


Price: 96.50


Peterson Ashford Pipe No 106

Peterson Ashford Pipe No 106


Price: 96.50

Length 160mm
Bowl Diameter 21mm


Peterson Ashford Pipe - No 304

Peterson Ashford Pipe - No 304


Price: 96.50